„Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event”. Konferencja w Niemczech

Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP zaprasza do udziału w 9 edycji międzynarodowej konferencji połączonej ze spotkaniami b2b „Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event”, która odbędzie się w dniach 15-16 marca 2018 r. w Dusseldorfie w Niemczech.

Spotkanie skierowane jest do badaczy i przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach projektów programu Horyzont 2020 i reprezentujacych jeden lub kilka z paneli tematycznych, które będą odbywać się podczas wydarzenia: ICT, Nanotechnologie, Energia, Transport, Nauki o życiu (Life Sciences), Zrównoważona Gospodarka.

Badacze, którzy chcą zaprezentować swój projekt podczas paneli tematycznych mogą zarejestrować swój udział w tzw. Call for Presentations. Osoby, których propozycje zostaną wybrane do zaprezentowania, będą miały zapewniony bezpłatny udział w konferencji. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 20 lutego.
Więcej: LINK