Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 30/08/2016

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne projektu "Startegii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Małe i średnie przedsiębiorstwa zajmują w niej istotne miejsce, stanowiąc jeden z pięciu obszarów koncentracji interwencji w ramach Celu szczegółowego I – Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach.

 Przedsiębiorstwa sektora MMŚP(wliczając w tę grupę osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) stanowią 99,8% populacji aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce. To sektor MSP jest miejscem pracy ponad 70% zatrudnionych w sektorze prywatnym w Polsce. Przedsiębiorcy zaliczani do tego sektora generują ok. 2/3 PKB.

Jednak na tle innych krajów UE polski sektor MŚP nie wygląda już tak dobrze. Konieczne jest podjęcie działań umożliwiających rozwój działalności dotychczasowych przedsiębiorstw i umożliwienie im trwałego zwiększenia skali prowadzonej działalności. Zaproponowane w ramach projektu Strategii  interwencje oraz działania skierowane na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw mają horyzontalny charakter. Ministerstwo rozwoju proponuje działania ukierunkowane zarówno na zmniejszenie barier rozwojowych dla przedsiębiorczości, jak również instrumenty wspierające gospodarstwa rolne i producentów rolno-spożywczych. Zakładamy, że zaprogramowane instrumenty przyczynią się do zdynamizowania procesów rozwojowych wśród polskich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.
Więcej: LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018