Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie małego ZUS

ZRP podtrzymuje w sprawie małego ZUS-u dla mikrofirm wielokrotnie wyrażany pogląd, że składek na własne ubezpieczenia społeczne nie można traktować jak podatku. Są to składki na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe i nie powinno się ich zasadniczo różnicować, uzależniając np. od dochodów, czy tym bardziej od przychodów. Przychody nie mogą stanowić  wystarczającej informacji o sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy, bo np. 5 tys. zł przychodu miesięcznie w usługach niematerialnych, wolnych zawodach  to zdecydowanie  nie to samo, co 5 tys. osiągane w handlu, czy usługach wykonywanych ze znacznym udziałem materiałów. A trzeba pamiętać, że ponad 600 tys. przedsiębiorców rozlicza się ryczałtowo, opłacając podatki w formie karty i ryczałtu, gdzie w pierwszym przypadku prowadzą tylko ewidencję przychodów dla celów VAT (lub potwierdzenia zwolnienia podmiotowego) albo ewidencję przychodów dla rozliczeń podatku dochodowego. W ich przypadku nie ma możliwości ustalenia dochodu, w tym m.in. dla ustalenia obciążeń na ubezpieczenia społeczne.

 

Według Elżbiety Lutow, eksperta ds. gospodarczych i podatkowych Związku Rzemiosła Polskiego, wprowadzanie kolejnych ulg w systemie, dla których określenie grupy docelowej będzie skomplikowane, spowoduje, że preferencje mogą okazać się nieracjonalne. Może to również doprowadzić do konieczności poniesienia dodatkowych wydatków ze środków publicznych czym obciążeni zostaną pozostali ubezpieczeni.

 

Ekspert ZRP zwraca też uwagę, że nie uzasadnione ulgi w tym zakresie zaburzają warunki równej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w bardzo podobnych warunkach ekonomicznych. Szczególnie odczuwalne będzie to w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo.  

 

Związek popiera opinię ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju, żeby szukać innych propozycji ulg ograniczających problem zamykania działalności przez samozatrudnionych, po tym jak wygasają 2-letnie preferencje w składkach. Jedną z propozycji jest poprawa sposobu wspierania osób o niskich dochodach, m.in. poprzez podwyższenie dla szerszej grupy, w tym prowadzących firmy – kwoty wolnej od podatku i od dawna nie zmienianych  kosztów uzyskania przychodów.