Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 20/06/2012

Stanowisko First” ZRP w sprawie funkcjonowania w praktyce zasady "Think Small First"

W czerwcu zakończyły się prace nad sześcioma stanowiskami branż zaangażowanych w działania projektu „Branże w dialogu” ws. funkcjonowania w praktyce zasady „Think Small First” oraz innych zobowiązań zawartych w programie „Small Business Act”. Stanowiska Związku Rzemiosła Polskiego były odpowiedzią na realizowane, co roku, przez Europejską Unię Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), badanie kwestionariuszowe służące ocenie postępów we wdrażaniu SBA oraz stosowania jego zapisów w praktyce.

Badanie dzieli się na dwie główne części:
- UEAPME Think Small First Test – badanie funkcjonowania zasady „Najpierw myśl z perspektywy małego”;
- UEAPME SBA Scoreboard – badanie stopnia realizacji całości zobowiązań zawartych w SBA.
Badanie oparte jest na odpowiedziach przekazywanych przez organizacje członkowskie UEAPME. W celu zapewnienia minimalnej wiarygodności statystycznej, UEAPME zwróciło się do swoich organizacji członkowskich o zebranie odpowiedzi od jak najszerszego grona interesariuszy.

 Wyniki badania będą służyć nie tylko UEAPME - do działań i nacisków na decydentów na szczeblu unijnym, ale powinny stać się narzędziem przydatnym również organizacjom MŚP na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – w zabiegach o kształtowanie otoczenia rzeczywiście przyjaznego MŚP, w tym rzemiosłu.
 Zapoczątkowana w drugiej połowie maja procedura „C” Branżowego Systemu Konsultacji i Uzgodnień zaowocowała zebraniem przez ekspertów branżowych ds. europejskich kompletu kwestionariuszy na podstawie, których zostały opracowane oficjalne stanowiska Związku Rzemiosła Polskiego. Stanowiska przygotowały: branża fryzjersko-kosmetyczna, branża budowlana, branża motoryzacyjna, branża spożywcza, branża rzemiosła artystycznych wspólnie z branżą złotniczo-jubilerską i razem branże optyczna, fotograficzna i krawiecko-tekstylna.

Stanowiska dostępne są na stronie projektu „Branże w dialogu” pod adresem:
http://www.branzewdialogu.pl/stanowiska_zrp%20  ,a także na stronie Związku Rzemiosła Polskiego:
www.zrp.pl

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018