Stanowisko dotyczące probiotyków

UEAPME zbiera opinię na temat stanowiska „Promowanie znaczących informacji konsumenckich w UE o probiotykach”.

W stanowisku tym zaproponowano sklasyfikowanie probiotyków w ogólnym prawie żywieniowym.

 

Rozwiązałoby to obecny impas odnoszący się do stosowania probiotyków w UE, pozostawiając furtkę dla indywidualnych roszczeń zdrowotnych. Jednocześnie należy podkreślić, że nie ma obaw dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do włączenia probiotyków do żywności lub suplementów diety.

 

Wpływ na drobnych producentów żywności zajmujących się suplementami żywnościowymi jest szczególnie duży. Dlatego małe i średnie przedsiębiorstwa są zaniepokojone brakiem uregulowań w ok. 300 roszczeniach zdrowotnych dotyczących probiotyków. 

 

Dlatego UEAPME prosi o komentarz dotyczący załączonego stanowiska najpóźniej do 9 stycznia. Brak informacji zwrotnej będzie traktowane jako poparcie opinii.

 

Stanowisko: