Stanowisko dotyczące poprawy łańcucha dostaw żywności

W odniesieniu i przyszłego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej do łańcucha dostaw żywności, UEAPME zostało zaproszone do przyłączenia się do koalicji przez AIM, Copa Cogeca, CEJA, EFAT, Fair Trade Advocacy, FoodDrinkEurope i Oxfam w sprawie poprawy praktyk handlowych dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności. Zainteresowane strony podkreślają znaczenie holistycznego podejścia uwzględniającego wszystkich członków łańcucha dostaw żywności.

 

UEAPME w związku z tym przygotowało drugą propozycję wspólnego stanowiska.

 

Na ewentualne uwagi, pytania i komentarze UEAPME oczekuje do poniedziałku 19 lutego. Projekt dokumentu w załączeniu.

 

Projekt: