Stanowiska i opinie

 
08.10.2021 Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 pobierz
08.07.2021 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do projektu programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” pobierz
22.04.2021 Uwagi ZRP do projektu programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027” pobierz
18.11.2020 Opinia ZRP dot. komunikatu Komisji Europejskiej „Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. Prognoza strategiczna – w kierunku bardziej odpornej Europy”. pobierz
27.03.2020 Stanowisko ZRP w sprawie działań dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na poziomie UE. pobierz
20.03.2020 Stanowisko ZRP w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – COM(2020) 113. pobierz
17.03.2020 Uwagi ZRP do dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej „Sprawozdanie krajowe – Polska 2002”. pobierz
22.05.2017 Uwagi ZRP do projektu Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r. pobierz
24.03.2017 Uwagi ZRP do projektu Aktualizacji Krajowego Programu Reform 2017/18 z 10 marca 2017 r. pobierz
16.03.2017 Opinia ZRP na temat Dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej „Sprawozdanie krajowe – Polska 2017”. pobierz
14.12.2016 Delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – Opinia EESC. pobierz
14.12.2016 Delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – Kontropinia pracodawców. pobierz
12.12.2016 Komentarz ZRP w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej COM(2016)725 z 16 listopada 2016 r. „Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.” pobierz
01.06.2016 Uwagi do projektu Zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. opublikowanego przez Komisję Europejską, COM(2016)341 z 18 maja 2016 r. pobierz
23.03.2016 Uwagi do projektu aktualizacji Krajowego Programu Reform 2016-2017. pobierz
22.03.2016 Opinia ZRP dotycząca Dokumentu KE „Sprawozdanie krajowe-Polska 2016”; SWD(2016)89 pobierz
17.03.2016 Stanowisko ZRP dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. pobierz
05.05.2015 Opinia ZRP w sprawie komunikatu COM(2015)85. pobierz
01.12.2014 Stanowisko UAPME w ramach konsultacji publicznych w sprawie Small Business Act. pobierz
  Archiwum lata 2010-2013