Standardy Biznesu dla MŚP. Seminarium w Rzymie

W Rzymie 26 września odbędzie się seminarium na temat roli standaryzacji we wsparciu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie korzyści dla firm z sektora MŚP w zakresie stosowania norm oraz wymiana poglądów między przedstawicielami i zainteresowanymi stronami w ramach włoskiego systemu normalizacji.
Zgłoszenia można przesyłać do 22 września.
Więcej: LINK