Środki na innowacje. Spotkanie dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych wsparciem w ramach programu Inteligentny Rozwój do udziału w spotkaniu w ramach Europejskiego. Spotkanie odbędzie się 7 listopada w Warszawie.

Ekspert PARP przedstawi możliwości dofinasowania oferowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące m.in. start-upów, działalności B+R, przygotowania do wdrożenia i dostępu do rynków kapitałowych.
Więcej: LINK