Spotkanie z Zarządem Związku Rzemiosła Polskiego

Dyskusja o głównych problemach, z jakimi borykają się rzemieślnicy była tematem spotkania przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego z wiceminister rozwoju minister Andżeliką Możdżanowską – poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

 

Gospodarzem spotkania był Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego Jan Gogolewski. Witając gościa podkreślił, iż ma nadzieję, że spotkanie będzie początkiem stałej współpracy dla dobra rzemiosła i polskiej gospodarki. Przedstawiciele środowiska rzemiosła zwrócili uwagę, że stanowi ono specyficzny rodzaj działalności gospodarczej, który wypuszcza na rynek pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników.

 

„Musi powrócić etos dobrego rzemieślnika. Musimy stwarzać możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji, dostosowanych do rynku pracy i do oczekiwań konsumentów. ZRP jest dla nas naturalnym partnerem do wypracowania rozwiązań wspomagających kształcenie dualne.  Musimy podjąć wspólne działania, aby głos rzemiosła był słyszalny” – podsumowała swoją wizytę w Związku Rzemiosła Polskiego Pełnomocnik Rządu ds. MŚP.

 

Więcej: LINK