Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Gospodarka

Opublikowano 07/02/2012

Spotkanie z wiceministrem gospodarki

Nowy wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj spotkał się 3 lutego z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego Jerzym Bartnikiem, któremu w spotkaniu towarzyszyli dyrektor generalny Maciej Prószyński oraz dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości w ZRP Elżbieta Lutow. W trakcie rozmowy poruszano zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki, rzemiosła oraz funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

Nowy wiceminister w resorcie gospodarki będzie odpowiadał m.in.: za doskonalenie przepisów prawa gospodarczego oraz współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego w tym zakresie, a także za rozwój i upowszechnianie systemu oceny skutków regulacji, mającego na celu poprawę jakości otoczenia regulacyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Podczas rozmowy wiceminister, zaznaczył, że w ramach konsultacji chciałby włączyć środowisko rzemiosła w prace o charakterze regulacyjnym we wszystkich obszarach merytorycznych, gdzie doświadczenie i wiedza ekspertów ZRP może przynieść korzyści dla lepszego przygotowania ustaw i aktów prawnych.

- Aby zapewnić największą efektywność działania, takie konsultacje powinny być prowadzone również w formie mniej formalnych, roboczych spotkań. Nie mogą to być też konsultacje pozorne, bez wpływu na ostateczny kształt przyjętych regulacji. –podkreślił Jerzy Bartnik.

Podczas spotkania poruszono wiele wątków, które mogą być przedmiotem dalszych dyskusji i ustaleń, jak choćby kwestie przygotowania kadr dla gospodarki czy powiązania jakości kształcenia zawodowego z wykonaniem produktu lub usługi. Mówiono również o ścisłym związku wysokich kwalifikacji z bezpieczeństwem pracy. W opinii rozmówców kwestia kształcenia zawodowego powinna być przedmiotem troski i obiektem zainteresowania resortów gospodarczych.

Prezes Bartnik zwrócił uwagę, że większość spraw dotyczących warunków działalności MŚP trzeba rozpatrywać także z perspektywy samorządu terytorialnego. Poruszył również kwestie nieefektywności - z punktu widzenia MŚP - pozyskiwania funduszy za pośrednictwem banków i konieczności stworzenia planu działania na rzecz ułatwienia dostępu rzemiosła, mikro i małych przedsiębiorstw do źródeł finansowania.

Spotkanie zakończyło się deklaracją dalszej współpracy Związku Rzemiosła Polskiego z  ministerstwem gospodarki, w zakresie przygotowywania nowych aktów prawnych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, jak również ocenie rozwiązań już funkcjonujących.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018