Spotkanie z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców zorganizowała w dniu 17 lutego 2010 r. spotkanie z Dyrektorem i Zastępcami Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy na temat obowiązków podatkowych.

Spotkanie skierowane było głównie do  osób zarządzających i odpowiedzialnych za finanse w firmie.
 
W programie spotkania omówiono m.in.: najnowsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od 01.01.2010 r., internetowy system przekazywania deklaracji i zeznań podatkowych E-Deklaracje, w tym uruchomienie usługi składania zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT – 38, i PIT-39 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym oraz zmiany w funkcjonowaniu administracji skarbowej dostosowujące do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz otoczenia prawnego.