Spotkanie z partnerami w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Zasady funkcjonowania komitetów monitorujących, możliwości wykorzystania pomocy technicznej na rzecz wspierania zasady partnerstwa w nowym okresie programowania to główne zagadnienia, o których dyskutowali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz partnerów społeczno-gospodarczych (25 czerwca).

ZRP reprezentował Norbert Pruszanowski, Dyrektor Zespołu Funduszy Unijnych. Rozmowom przewodniczyli wiceministrowie rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda oraz Paweł Orłowski.

Celem rozmów było omówienie i doprecyzowanie postulatów partnerów dotyczących takich kwestii związanych z przyszłym budżetem UE jak: ich rola w zakresie wspierania zatrudnienia, włączenia społecznego i walki z ubóstwem, inwestowania w edukację czy też wzmacniania potencjału instytucjonalnego, funkcjonowanie komitetów monitorujących, możliwości wykorzystania środków pomocy technicznej na rzecz wspierania zasady partnerstwa.

We wrześniu maja się zakończyć prace nad projektem Strategii realizacji zasady partnerstwa. Dokument będzie wskazywał prawa i obowiązki partnerów społeczno-gospodarczych na różnych etapach związanych ze wsparciem udzielanym w ramach nowej puli Funduszy Europejskich. Rozmawiano także o prowadzonych na poziomie Komisji Europejskiej pracach nad Europejskim Kodeksem Postępowania w sprawie Partnerstwa.
Zdjęcie ze spotkania: LINK