Spotkanie w sprawie rozporządzenia o ochronie danych

30 stycznia odbyło się spotkanie UEAPME z przedstawicielami stron zainteresowanych wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), które wchodzi w życie 25 maja. W trakcie spotkania poruszono także kwestię niedawno opublikowanego Przewodnika Komisji Europejskiej, sposobów ułatwienia jego stosowania i nowych narzędzi internetowych przeznaczonych dla MŚP w celu wspierania praktycznego zastosowania GDPR. 

 

UEAPME jest bardzo zaniepokojona niepewnością związaną z wdrażaniem rozporządzenia na szczeblach krajowych. Tylko dwa państwa członkowskie dostosowały już odpowiednie ustawodawstwo krajowe. MŚP obawiają się, że nie zostało im wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do wszystkich przepisów, których będą ich obowiązywać.

 

– Jest prawie surrealistycznym udawanie, że małe i średnie przedsiębiorstwa dostosują się do GDPR do 25 maja, kiedy dziś, w mniej niż 4 miesiące, państwa członkowskie wciąż nie ukończyły niezbędnych prac, aby przygotować odpowiednie środowisko – powiedziała Véronique Willems, sekretarz generalna UEAPME. Dlatego Komisja Europejska wzywa rządy krajowe i organy ochrony danych UE, aby były gotowe do zapewnienia wsparcia firmom z sektora MŚP. 

 

Więcej: LINK