Spotkanie w siedzibie OPZZ

W siedzibie OPZZ, 12 grudnia odbyło się spotkanie szefów organizacji, którzy wyrazili gotowość do wznowienia rozmów w gronie partnerów społecznych.

Strona pracodawców odniosła się do propozycji związków zawodowych w zakresie funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce.
Rozmawiano na temat:
– zmiany zasad reprezentatywności;
– powołania nowej organizacji do dialogu społecznego;
– ustanowienia obszarów będących przedmiotem prac w dialogu społecznym;
– przyznanie dodatkowych obszarów działania dialogu społecznego.

Formuła kolejnych spotkań zostanie określona przez szefów 7 organizacji. Padały propozycje powrotu do Komisji Trójstronnej, przy zachowaniu formuły dialogu autonomicznego tj. organizacji związkowych i pracodawców.