Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 01/06/2012

Spotkanie w ministerstwie edukacji na temat oświaty zawodowej

Spotkanie w ministerstwie edukacji na temat oświaty zawodowej

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik spotkał się 30 maja z Tadeuszem Sławeckim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji. W spotkaniu uczestniczyły także Ewa Konikowska-Kruk Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN oraz Jolanta Kosakowska Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ZRP.

Przedstawiciele rzemiosła przekazali ministrowi opinie środowiska na temat zmian w systemie edukacji zawodowej oraz roli organizacji rzemiosła w procesie przygotowywania  kadr dla gospodarki. Przedstawiono także opracowanie poświęcone roli i zaangażowaniu zakładów rzemieślniczych w szkolenie uczniów oraz izb rzemieślniczych w organizację komisji egzaminacyjnych i potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Prezes ZRP zasygnalizował problemy związane z pogłębianiem się niepokojącego zjawisko zmniejszania się liczby zakładów rzemieślniczych, szkolących młodocianych pracowników. Podkreślił, że zjawisko to ma ogromny, niekorzystny wpływ na kształcenie zawodowe - wycofywanie się rzemieślników ze szkolenia uczniów oznacza utratę blisko sześciuset wysokiej klasy fachowców, których wiedza, umiejętności oraz doświadczenie są często unikalne.

Tadeusz Sławecki zaznaczył, że współpraca ze środowiskiem rzemiosła i zatrzymanie tego niekorzystnego dla gospodarki trendu jest niezwykle istotne dla resortu. Minister podkreślił rolę zakładu rzemieślniczego, jako przedsiębiorstwa które daje  możliwość nie  tylko nauki zawodu, ale przede wszystkim  zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zmniejszania bezrobocia i poprawy sytuacji gospodarczej kraju.

Jerzy Bartnik zapewnił o zaangażowaniu środowiska rzemiosła w tematykę oświaty zawodowej.  Wyraził także chęć dalszej współpracy z resortem oświaty przy promocji, podnoszeniu jakości i dostępności edukacji zawodowej w Polsce.

Więcej informacji w załączniku

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018