Spotkanie w MG dot. optymalizacji promocji zagranicznej w najbliższym okresie.