Spotkanie Pełnomocników ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 19-20 marca 2015 r. w Paryżu odbyło się kolejne posiedzenie pełnomocników ds. MŚP. Polskę reprezentowała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Grażyna Henclewska. Sieć pełnomocników ds. MŚP została utworzona przez Komisję Europejską jako grupa doradcza wspierająca Komisję we wdrażaniu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej programu Small Business Act, w tym zasad, regulacji i instrumentów politycznych przyjaznych MŚP.

Spotkanie w Paryżu było wyczekiwane przez UEAPME – Europejską Unię Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i jej organizacje członkowskie z uwagi na brak jednoznacznych sygnałów ze strony Komisji Europejskiej w jej nowym składzie, działającym od listopada 2014r., co do losów programu SBA w kolejnych latach. Pomimo konsultacji przeprowadzonych przez Komisję Europejską w tej sprawie pod koniec 2014 r., oczekiwany przez organizacje MŚP przegląd SBA nie został wpisany do planu pracy Komisji na 2015 r. Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP, E.Bieńkowska nie przyjęła zaproszenia UEAPME na posiedzenie Zarządu 18 marca 2015, tj. w przeddzień spotkania pełnomocników, co było sygnałem, że ostateczne decyzje w sprawie przyszłości SBA zostaną podjęte po tym spotkaniu.
Więcej: