Spotkanie partnerów społecznych w Brukseli

W pierwszej połowie lutego w Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie robocze partnerów społecznych reprezentujących środowisko małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas spotkania dyskutowano o roli krajowego i europejskiego dialogu społecznego.

Posiedzenia realizowane są w ramach projektu Pegase „Promocja europejskiego dialogu społecznego wśród firm mikro i MŚP”. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w spotkaniu uczestniczyła Izabela Opęchowska, dyrektor zespołu dialogu społecznego. Zabierając głos w dyskusji przybliżyła obecną sytuację dialogu w Polsce, podkreśliła też, że w sprawach kluczowych dla gospodarki kraju strona rządowa, niestety, nie zawsze respektuje stanowisko partnerów społecznych. Wymiana informacji pomiędzy interesariuszami projektu wykazała, że w innych krajach system dialogu społecznego funkcjonuje podobnie.