Spotkanie oświatowe w Częstochowie z przedstawicielem MEN

Z inicjatywy Prezesa Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Włodzimierza Bińka odbyło się w Częstochowie spotkanie nt. „Przyszłość kształcenia zawodowego”.  Prelegentem tematu był dyrektor Adam Trześkowski, przedstawiciel ministerstwa edukacji.

W spotkaniu uczestniczyło 70 przedsiębiorców. Uczestnicy dyskutowali nt. zaprezentowanych założeń do ustawy „Prawo Oświatowe”. Wśród tematów dominowały m.in. dotyczące poziomu kształcenia, czasu pracy pracowników młodocianych, struktury kształcenia zawodowego, przygotowania zawodowego szkolących mistrzów i nauczycieli. Przedsiębiorcy zwracali uwagę na wysoką bazę techniczną zakładów rzemieślniczych tworzoną przez wiele pokoleń. Z dużą obawą odnosili się do założeń Ustawy, które nie gwarantują w perspektywie rozwoju szkolnictwa zawodowego w rzemiośle.

Gość spotkania, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Janusz Kowalski, zasygnalizował brak konkretów dotyczących kształcenia pracowników młodocianych w rzemiośle. Niejasne dla rzemiosła są przyjmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej założenia dla dwóch poziomów kształcenia w Zasadniczych Szkołach  Zawodowych. Podkreślił całkowity brak odniesienia  projektu Ustawy „Prawo Oświatowe” do rzemiosła.

Współorganizatorem spotkania był dr Konrad Głębocki, poseł na Sejm RP.