Spotkanie Ministra Finansów z przedstawicielami Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego

8 lipca 2024 w Warszawie Pan Andrzej Domański – Minister Finansów spotkał się z delegacją Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w składzie: Jan Klimek i Zdzisław Siwiński – Wiceprezesi ZRP oraz Włodzimierz Szymański, Adam Przybysz, Jan Witkowski, Grzegorz Pellowski i Sylwester Zawadzki – członkowie Zarządu ZRP.

Podczas spotkania omówiono postulaty organizacji rzemiosła w obszarze polityki finansowej Państwa, dotyczące m.in.  stworzenia odpowiednich zachęt finansowych dla podejmowania działań inwestycyjnych i innowacyjnych przez zakłady rzemieślnicze, podwyższenia rażąco niskiego przelicznika subwencji oświatowej przysługującego za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia oraz konieczności zapewnienia dla małych firm taniej energii.