Spotkanie konsultacyjne w ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące ważnych dla organizacji rzemiosła działań w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. ZRP refunduje koszty podróży zgodnie z warunkami zwrotu kosztów opisanymi w załączonym formularzu.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 9 listopada na adres lewicka@zrp.pl lub nzn@zrp.pl. 

 

Więcej:

 

Program: LINK

Formularz zgłoszeniowy: LINK

Zwrot kosztów podróży: LINK