Spotkanie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

26 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent Polskiej Andrzej Duda podziękował zebranym za kontynuowanie debaty, dotyczącej przygotowań do roku stulecia odzyskania niepodległości. Poinformował także o zaplanowanym na 5 grudnia, posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, inaugurującym państwowy wymiar obchodów stulecia.  

 

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 obejmujący, oprócz wspomnianego powyżej Zgromadzenia Narodowego, m.in. uroczysty koncert z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską „Powrócim pełni sławy”, otwarcie wystawy „Wyspiański” w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz uroczysty koncert z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Członkiem Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości jest Jan Gogolewski, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Więcej: LINK