Spotkanie Komisji Trójstronnej

W dniu 15 maja 2009 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, któremu przewodniczył Wicepremier oraz Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. W posiedzeniu Prezydium TK uczestniczył również  Premier Donald Tusk.

 

Podczas spotkania uzgodniono, że Pakiet działań antykryzysowych zaproponowany przez stronę społeczną będzie realizowany przez rząd. Ustalono również, że do końca maja br. nastąpi przygotowanie regulacji projektów aktów prawnych do niektórych punktów wchodzących w skład pakietu działań antykryzysowych.

 

Na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego Premier Donald Tusk zagwarantował, że w okresie obowiązywania spec ustawy nie przewiduje się podnoszenia składek dla pracodawców płaconych na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 
Szczegółowe informacje w dziale Dialog społeczny.