Spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które odbędzie się 23 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

Tematyką obejmie następujące zagadnienia:
•    podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie,
•    na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
•    wydatki kwalifikowane,
•    kryteria oceny wniosków,
•    procedura aplikacyjna.

W tym samym dniu spotkania dotyczące działania 8.2 odbędą się także w Rzeszowie, Łodzi i Olsztynie.
 Więcej:LINK