Spotkanie informacyjne na temat konkursu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych partnerów społecznych FERS”

Informujemy, że Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej 3 lipca 2024 organizuje spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr FERS.04.05-IP.06-001/24 na realizację projektów dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych partnerów społecznych w ramach Działania 04.05 „Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów Regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Przedstawiciele MRPiPS odpowiedzą na pytania dotyczące treści Regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

Celem konkursu nr FERS.04.05-IP.06-001/24, w ramach którego realizowane będą projekty, jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwienie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Spotkanie odbędzie się 3 lipca 2024 r. (środa) w godz. 12:00-14:00 w formule online (przez platformę MS Teams).

Zgłoszenia zgłaszane powinny być na adres piotr.gladki@mrpips.gov.pl do dnia 01.07.2024 r.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz adres e-mail. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym później.

Link do strony ze szczegółowymi informacjami:

https://efs.mrpips.gov.pl/fers/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-dot.-konkursu-nr-fers.04.05-ip.06-00124-w-formule-on-line,-w-dn.-3-lipca-2024-r.