Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w konkursie „Ścieżka SMART” i „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”

Informujemy, że 22 lipca 2024 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w konkursie „Ścieżka SMART” i „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”. Nabór skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących realizację kompleksowych projektów, jak również projektów na rzecz dostępności z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo z własnych środków.

W naborze mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Planowana agenda spotkania:

10:00 – 10:05 powitanie, informacje o zasadach spotkania, przedstawienie prelegentów

10:05 – 10:30 informacje ogólne o konkursie Ścieżka SMART i Ścieżka SMART na rzecz dostępności

10:30 – 11:00 informacje dotyczące systemu

11:00 – 11:30 informacje dotyczące oceny

11:30 – 11:45 przerwa

11:45 – 12:15 informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów

12:15 – 12:30 przerwa

12:30 – 13:30 sesja pytań i odpowiedzi (pytania zadane na chat podczas wszystkich prezentacji – odpowiedzi udzielają prelegenci w kolejności zadanych pytań)

Pytania można zadawać na czacie podczas całego spotkania.

Zapisy na spotkanie – tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy do 17.07.2024 r. do końca dnia.