Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Termin spotkania: 18 lipca w Warszawie.

Więcej” LINK