Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 25/06/2012

Spotkanie branży fryzjersko-kosmetycznej

Na zaproszenie Coiffure EU, członka Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) w dniach 19-20 czerwca delegacja Związku Rzemiosła Polskiego w składzie: Andrzej Stępnikowski (reprezentujący sekretarza ds. branżowych), Marzena Bilińska-Fiałkowska, Dorota Stoppel (eksperci branżowi ds. europejskich) i Paweł Parszewski (współpracownik eksperta) wzięli udział w spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego Coiffure EU. Uczestniczyli też w spotkaniu Komitetu Dialogu Społecznego ds. usług osobistych.

 

Coiffure EU jest europejską organizacją branżową, członkiem UEAPME, reprezentantem interesów branży fryzjersko-kosmetycznej w Unii Europejskiej. Ze względu na znaczenie omawianych w trakcie spotkania zagadnień, Związek Rzemiosła Polskiego, jako członek UEAPME, w obu spotkaniach uczestniczył jako obserwator. Podczas spotkań zajmowano się głównie Europejską umową ramową w sprawie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze fryzjerstwa.

W lutym 2012r. Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, jednak z uwagi na fakt, że ZRP nie brał bezpośredniego udziału w negocjowaniu treści umowy ramowej, delegacja ZRP nie była stroną podpisanej w trakcie spotkania 19 czerwca 2012r. deklaracji ws. ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze fryzjerstwa.

Stanowisko ZRP w sprawie propozycji europejskich partnerów społecznych dotyczącej rozwiązań służących zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia w branży fryzjerskiej dostępne jest pod adresem: http://www.branzewdialogu.pl/stanowiska_zrp%20 , a także na stronie Związku Rzemiosła Polskiego: www.zrp.pl

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018