Seminarium „Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium „Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych”, które odbędzie się w Radomiu w dniach 13-14 listopada. Seminarium realizowane jest w ramach projektu: „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

 

Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, bądź też zewnętrznym zapewnianiem jakości nadawania kwalifikacji. Instytut zaprasza przedstawicieli kadry menedżerskiej, nauczycieli, trenerów, asesorów, egzaminatorów, doradców zawodowych lub edukacyjno-zawodowych.

 

Spotkania prowadzą doświadczeni trenerzy –  eksperci ds. uczenia się,  zaangażowani w projektowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych. Seminarium jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona.

 

Więcej: LINK

 

Program: LINK

Zwrot kosztów: LINK

Zasady zwrotów kosztów: LINK