Seminarium dotyczące kształcenia zawodowego

W dniach 6 i 7 listopada w Warszawie odbędzie się kolejne seminarium branżowe skierowane do pracodawców. Tym razem do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego zaproszeni zostali przedstawicieli branż: ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. W spotkaniu udział weźmie również wiceminister edukacji Marzena Machałek.

 

Będzie to czwarte z cyklu 12 spotkań, których celem jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców poszczególnych branż. Podczas seminariów eksperci dyskutują o najważniejszych aspektach kształcenia zawodowego. Rozmowy dotyczą m.in. tego w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi i jak należy weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Ważnym elementem spotkań jest również omówienie głównych problemów dotyczących danej branży i jej potrzeb. Podczas tych dyskusji najcenniejszy jest właśnie głos pracodawców.

 

Główne korzyści dla pracodawców z udziału w seminariach branżowych to przede wszystkim realny wpływ na zmiany w szkolnictwie zawodowym, poznanie potencjału szkolnictwa zawodowego, które kształci kadry na potrzeby danej branży, poznanie możliwości i korzyści płynących ze współpracy ze szkołami, identyfikacja nowych zawodów i kwalifikacji, do których mógłby przygotowywać system szkolnictwa zawodowego, uzyskanie informacji o funduszach europejskich, z jakich mogą korzystać pracodawcy współpracujący ze szkołami czy usprawnienie procesu doskonalenia pracowników i zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją nowych kadr.

 

Więcej: LINK