Rzemieślnik Małopolski: Musimy dbać o nasz rynek

Wywiad z prezesem ZRP Jerzym Bartnikiem o kondycji polskiego rzemiosła, zmianach w kształceniu i planach Związku Rzemiosła Polskiego na 2011 rok opublikował Rzemieślnik Małopolski.

„Jak oceniłby Pan kondycję rzemiosła? Pytam o to zwłaszcza w kontekście naszej obecności w UE, konkurencji dużych firm, zalewania nas towarem z Chin i wciąż jeszcze trwającego kryzysu. Dzisiaj rzemieślnik-przedsiębiorca boryka się z wieloma problemami.”

„Jerzy Bartnik: Kondycja polskiego rzemiosła uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. To co dzieje się w tej dziedzinie bezpośrednio determinuje kierunek naszych działań. Oprócz gospodarki, dla środowiska rzemiosła bardzo istotne jest szkolenie zawodowe i zmiany w tym zakresie, ustawa budżetowa oraz Fundusz Pracy. To są kwestie aktualne, ponieważ dotyczą wsparcia dla  przedsiębiorców za ich pracę, jak w przypadku Funduszu Pracy, czy też za wkład w naukę zawodu. Oczywiście cały czas mamy na uwadze główny cel, czyli rozwój sektora MŚP, także poprzez wdrażanie zmian i postanowień wynikających z naszego wstąpienia do Unii Europejskiej.”    

„Istotnym obszarem Państwa działalności jest kształcenie. Jaka jest dzisiaj sytuacja edukacji zawodowej?”

„Kształcenie rzemieślników, to dzisiaj gorący temat zarówno w Polsce, jak i w całej UE. Posłużę się wnioskami z zaprezentowanego przed kilkoma tygodniami raportu „Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych”.
Rozmawiałem nawet na jego temat z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Dzisiaj Europa wymaga promocji zawodów fizycznych. Technologia i technika rozwijają się tak szybko, że niedługo staniemy przed problemem braku fachowców. Utrudni, lub wręcz uniemożliwi to rozwój gospodarczy naszego kraju. W raporcie Polska znalazła się w gronie państw, w których inwestorzy i pracodawcy mogą natknąć się na problem braku wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Pracujemy nad tym, aby zapobiec temu zjawisku – współdziałamy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i poruszamy ten temat podczas spotkań służb oświatowych.”

„Jakie są plany ZRP na nadchodzący rok?”

„Przede wszystkim chcemy kontynuować realizowane zadania. Musimy także skupić się na zmianach przepisów prawa. Wiele ze zmian to działania szybkie i często dramatyczne w skutkach. Przykładem może być wprowadzenie podwyżki VAT-u, która dotknie bardzo wielu przedsiębiorców. Chcemy w tym wszystkim bronić interesu sektora MŚP. Czeka nas zatem w nadchodzącym roku wiele wyzwań i trudnych do realizacji zadań”

Więcej: feniksmedia.pl
Grażyna Jancik
LINK