Rzeczpospolita: Znowu wolno odliczać cały VAT od pojazdów z kratką

„VAT naliczonego przy zakupie i leasingu samochodów a także zakupie paliwa do nich. Jednak wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przesądził, że w dużej mierze są to martwe przepisy” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„22 grudnia 2008 r. ETS w wyroku w sprawie Magoora (C-414/07) orzekł, że w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej ustawodawca nie mógł wprowadzić bardziej rygorystycznych kryteriów odliczania VAT niż te, które obowiązywały 30 kwietnia 2004 r. Nie miał też prawa ich później zaostrzyć. W efekcie obowiązujące przepisy ustawy o VAT są niezgodne z unijną dyrektywą i jako takie – w tym zakresie – nie mogą być stosowane.”

„Nie oznacza to jednak, że przywrócone zostały ograniczenia ze starej ustawy o VAT, obowiązujące do 30 kwietnia 2004 r. Jeśli zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów podatnik ma prawo odliczać VAT, choć nie miał go przed akcesją do UE, może w pełni z tego skorzystać. Prawo do odliczenia przysługuje mu też, jeśli zachowane są warunki obowiązujące przed przystąpieniem Polski do UE (tzn. auto ma dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg) albo gdy samochód spełnia tzw. wzór Lisaka.”

Więcej: rp.pl

Anna Koleśnik

06.11.2009

LINK