Rzeczpospolita: Wyboista droga europejskich absolwentów ze szkoły na rynek pracy

Problem bezrobocia wśród ludzi młodych jest z mniejszym lub większym natężeniem obecny we wszystkich krajach Unii Europejskiej – informuje „Rzeczpospolita”. Konieczne są zmiany zarówno w systemie edukacji, jak i w doradztwie zawodowym.

Młodzi ludzie, którzy wybierają ścieżkę kariery, decydują się głównie na licea ogólnokształcące oraz uczelnie wyższe. Pomimo, że taka edukacja coraz rzadziej pozwala na zdobycie dobrej pracy. Rynek zapełnia się bezrobotnymi absolwentami szkół wyższych, a brakuje na nim wykształconych fachowców.

Problem ten, sygnalizowany już od lat przez pracodawców, jest wyjątkowo trudny do rozwiązania ze względu na niechęć do podejmowania przez młodych ludzi kształcenia zawodowego, a także nieznajomość możliwości zdobycia kwalifikacji.

Jak informuje dziennik ponda połowa bezrobotnych wśród tej grupy nie odbywała żadnych staży i nie może pochwalić się żadnym doświadczeniem zawodowym. Tymczasem pracodawcy szukają nie tylko pracownika z dyplomem, ale takiego, który będzie potrafił wykonać w firmie konkretne zadania.

Więcej: rp.pl
24.03.2015
Anita Błaszczak
LINK