Rzeczpospolita: Walka z barierami, jak walka z wiatrakami

Lista barier dla przedsiębiorców jest długa. Konieczne jest jej radykalne i szybkie skrócenie, jeśli chcemy odblokować potencjał gospodarczy polskiej gospodarki – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Wśród barier wymieniane są przede wszystkim wysokie podatki, a także co chwila zmieniane przepisy. To powoduje, że firmom (i administracji) coraz trudniej odnaleźć się w gąszczu, często niespójnych ze sobą przepisów. Ciężko jest też ułożyć wieloletni plan biznesowy w sytuacji, gdy zmiany regulacji niosą za sobą coraz to nowe wydatki.

Część proponowanych przez organizacje przedsiębiorców reform wymagałaby z kolei podjęcia działań, których efekty będą widoczne za kilka lat. Chodzi chociażby o dostosowanie sytemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarczych.

Więcej: rp.pl
11.05.2013
Anna Cieślak-Wróblewska
LINK