Rzeczpospolita: Koniec rejestracji w inspekcjach

Sejm zdecydował, że pracodawca będzie zwolniony z zawiadamiania okręgowego inspektora pracy o prowadzonej działalności. Artykuł dotyczący konieczności pisemnego informowania okręgowych inspektorów pracy oraz sanitarnych o miejscu, branży i zakresie prowadzonej działalności zniknął z kodeksu pracy.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik w wypowiedzi udzielonej gazecie Rzeczpospolita przyznał, że jest to dobry krok do ograniczania formalności, o których musi pamiętać przedsiębiorca zatrudniający pracowników.

Nowelizacja kodeksu pracy trafiła do senatu.

Więcej:
Rp.pl
12.11.2012