Rzeczpospolita: Droga przedsiębiorstw do innowacji przypomina bieg z przeszkodami

„Innowacyjność wciąż rozwija się w Polsce powoli. Powodem jest wiele barier, głównie w dostępie do finansowania.” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„Innowacje produktowe i procesowe wprowadza 21,3 proc. przedsiębiorstw przemysłowych – wynika z badań GUS na temat innowacji w latach 2006 – 2008. Najbardziej aktywne, także w branży usługowej, są duże podmioty. Firmy cenią najbardziej innowacyjną współpracę z dostawcami.”

„Badania innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach za lata 2006 – 2008, przeprowadzone przez GUS, przyniosły potwierdzenie wcześniej ukształtowanych trendów. Z jednej strony nakłady na innowacje rosną, z drugiej jednak – maleje odsetek firm, które się decydują na taką działalność. 25,6 mld zł wyniosły, według GUS, nakłady firm na innowacje w 2008 r.”

„Sami przedsiębiorcy wskazują, że dla nich kluczową barierą są… pieniądze. Innowacje to kosztowane inwestycje, a firmy mają problemy z uzyskaniem ich finansowania. Mało który podmiot posiada tak duży kapitał, by móc z „zaskórniaków” ponosić spore nakłady. Potrzebne jest finansowanie zewnętrzne, a do niego – podkreślają firmy – dostęp jest utrudniony.”

„Ogromną przeszkodą w rozwoju firm innowacyjnych są też ogólne procedury związane z inwestycjami, np. prawo budowlane, prawo środowiskowe.”

„Przedsiębiorcom nie pomaga też sektor nauki. Państwo od lat inwestuje w uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe, tak by zwiększyły swoją ofertę dla biznesu. Ale na razie efekty są mizerne. – Bo naukowcy zajmują się nauką przez duże N. A przedsiębiorcy potrzebują rozwiązań, które znajdą zastosowania na co dzień.”

Więcej: rp.pl

Anna Cieślak

24.11.2009

LINK