Rzeczpospolita: Bon na pracę młodych

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik popiera rozwiązania ułatwiające przemieszczanie się za pracą. – Wszystkie te bony, które zwiększą mobilność i podniosą kwalifikacje, to krok w dobrym kierunku – przyznał w „Rzeczpospolitej” Prezes ZRP.

Rząd zamierza przeznaczyć na wsparcie młodych na rynku pracy łącznie 1,5 mld zł. Nowelizacja tzw. ustawy zatrudnieniowej zawiera takie rozwiązania, jak ponad 70 tys. zł pożyczki z BGK na założenie firmy, zwolnienie firm zatrudniających młode osoby ze składek do Funduszu Pracy, bon stażowy, szkoleniowy, na zmianę kwalifikacji. Do tego zobowiązanie urzędu pracy, by szybko przedstawił ofertę etatu. Już jutro projekt trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Badania pokazują, że najwięcej kłopotów ze znalezieniem nowej pracy mają ludzie młodzi. W drugim kwartale tego roku na 2,1 mln osób zarejestrowanych jako bezrobotne 1,01 mln nie miało 35 lat. W tej liczbie 385 tys. to osoby w wieku 18–24 lata, a pozostałe 630 tys. – 25–34 lata. Dla porównania, bezrobotnych w wieku 55–59 lat jest 215 tys. Z szukających pracy osób w wieku 15–24 lata 26 proc. nie mogło jej znaleźć. W grupie 35–44 lata ten odsetek wynosił 8 proc., a w grupie 45+ – 7,9 proc. (dane za drugi kwartał).

Konieczna jest zmiana modelu edukacji zawodowej, zwłaszcza na poziomie średniej szkoły. Eksperci za wzór wskazują Niemcy, w których kształcenie odbywa się w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami.

Więcej:rp.pl
9.10.2013
Bartosz Marczuk
LINK