Rząd przyjął nowelizację ustawy budżetowej na rok 2017

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017. Lepszy wynik budżetu będzie możliwy m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie wydatków będzie także możliwe w wyniku niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r.

Zaproponowane rozwiązania nie zmieniają podstawowych wielkości budżetu wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. z 16 grudnia 2016 r.:
•    dochody – ok. 325,4 mld zł,
•    wydatki – ok. 384,7 mld zł,
•    deficyt – ok. 59,3 mld zł.
Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Więcej: LINK