Rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Komisja Europejska opublikowała 19 grudnia, w ramach strategii jednolitego rynku, wniosek legislacyjny mający na celu ułatwienie przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim, sprzedaż ich produktów w całej Europie.

 

Chociaż zasada „wzajemnego uznawania” pozwala na swobodny przepływ produktów nieobjętych ogólnounijnym rozporządzeniem w ramach jednolitego rynku, w praktyce nie zawsze działa tak, jak powinna. Firmy, które chcą sprzedawać swoje produkty często napotykają bariery w postaci opóźnień czy dodatkowych kosztów. 

 

Aby uczynić zasadę szybszą, prostszą i jaśniejszą w praktyce, Komisja zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania towarów. Firmy  będą mogły skorzystać z dobrowolnej deklaracji, aby wykazać, że ich produkty spełniają odpowiednie wymagania w ich kraju. Ułatwi to organom w innych krajach UE ocenę, czy należy stosować wzajemne uznawanie. Mechanizm rozwiązywania problemów umożliwi również szybsze rozwiązywanie sporów między firmami a organami krajowymi. Szkolenia i wymiany między urzędnikami dodatkowo poprawią współpracę i zaufanie między organami krajowymi. 

 

Komisja Europejska czeka na uwagi dotyczące tej propozycji do 31 stycznia.

 

Więcej: LINK