Rozpoczęła się rekrutacja do projektu szkoleniowo-doradczego Firmy Rodzinne 2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach partnerskiego projektu Firmy Rodzinne 2 realizowanego we współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Pro Design sp. z o.o. oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zaprasza firmy rodzinne na pierwsze spotkania rekrutacyjne.
Spotkania odbędą się: 24 października 2013, w Poznaniu, 30 października 2013, we Wrocławiu.
Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firm rodzinnych oraz budowa marki i środowiska przedsiębiorców rodzinnych w Polsce. 

Uczestnicy projektu dowiedzą się, jak: wykorzystać potencjał wynikający z rodzinności firmy; wyczulić się na wynikające z jej struktury zalety i zagrożenia, czy docenić kluczowe znaczenie firm rodzinnych dla polskiej gospodarki.

W projekcie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne, w których wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie firmą, a rodzina posiada znaczące udziały w przedsiębiorstwie.
Więcej: LINK