RODO . Powstaje aktualna lista mediatorów

25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. – podał resort pracy.Nowe przepisy we wszystkich państwach członkowskich zastąpią dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 W związku z tym pojawiła się konieczność dostosowania zbioru danych osobowych dotyczących mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy – do wymogów nowych przepisów. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego zwraca się z prośbą o czytelne wypełnienie i podpisanie poniżej zamieszczonego kwestionariusza „Dane mediatora” i przesłanie oryginału w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 2 marca 2018 r. na adres: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
Więcej: LINK