Rewizja Krajowego Planu Odbudowy zatwierdzona przez Komisję Europejską

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że 1 lipca br Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Polski w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który nasz kraj przedłożył Komisji 30 kwietnia 2024 r. Zmiany w KPO wynikały z przeglądu stanu realizacji reform i inwestycji KPO. Rewizja KPO objęła 7 komponentów. Dotyczyła 18 z 55 reform (12 z części grantowej i 6 z części pożyczkowej) oraz 39 z 56 inwestycji (26 z części grantowej i 13 z części pożyczkowej KPO).

Dalsze etapy

16 lipca br. planowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Publikacja decyzji nastąpi jeden-trzy dni po jej podjęciu i to zakończy proces rewizji.

Na przełomie sierpnia i września Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje wysłać drugi i trzeci wniosek o płatność z KPO, a ich refundacja spodziewana jest pod koniec 2024 r.

Prace nad rewizją KPO

W styczniu i lutym 2024 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz resorty odpowiedzialne za realizację KPO oceniły stan jego wdrażania.

Konsultacje społeczne projektu rewizji KPO trwały od 15 marca do 15 kwietnia 2024 r. Uczestniczyli w nich przedstawiciele strony samorządowej, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni oraz gospodarczy. W ramach wszystkich działań konsultacyjnych łącznie zgłoszono ponad 1100 uwag od ponad 100 różnych podmiotów.  Raport z konsultacji został opublikowany na stronie internetowej MFiPR.

Konsultacje społeczne zostały podsumowane podczas III posiedzenia Komitetu Monitorującego KPO, które odbyło się 18 kwietnia br. Członkowie Komitetu mieli możliwość przedyskutowania i przedstawienia opinii nt. rewizji KPO.

30 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła, przedłożoną przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Następnie rewizja została przesłana do Komisji Europejskiej. Komisja miała dwa miesiące na jej formalną ocenę. 1 lipca br. zatwierdziła rewizję.

Krajowy Plan Odbudowy – 56 inwestycji i 55 reform

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 56 inwestycji i 55 reform. Ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawić, że będzie łatwiej znosić wszelkie kryzysy.

Polska otrzyma z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł)  w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.).