Reprezentacja zewnętrzna

ZRP w Radzie Dialogu Społecznego:

Jan Gogolewski – Prezes ZRP, Wiceprzewodniczący RDS

Janusz Piątek – Wiceprezes ZRP, Członek RDS

Jan Klimek – Wiceprezes ZRP, Członek RDS

Wladysław Jefremienko –Wiceprezes ZRP, Członek RDS

Janusz Kowalski –Wiceprezes ZRP, Członek RDS

Edyta Doboszyńska – Dyrektor Generalny ZRP, Sekretarz Prezydium RDS

Przedstawiciele ZRP w Zespołach Problemowych RDS:

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych:

Odzimek Antoni,

Pietrzak Monika.

Zespół problemowy ds. prawa pracy:

Dąbrowski Tadeusz,

Robacki Dominik .

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy:

Marchwiak Zbigniew,

Kosakowska Jolanta

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych:

Jan Klimek-przewodniczący Zespołu,

Zbigniew Ładziński,

Bogna Nowak-Turowiecka

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego:

Edyta Doboszyńska,

Adam Paprocki

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich:

Bogumiła Frąckowiak,

Norbert Pruszanowski

Zespół problemowy ds. usług publicznych:

Janusz Kowalski,Jan Witkowski

Podzespół ds. służb mundurowych:

Adam Golembowski

Podzespół ds. ochrony zdrowia:

Ewa Jankoska,

Bogusława Michalak-Trybus

Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej:

Janusz Kowalski,

Elżbieta Lutow

Zespół problemowy ds. międzynarodowych:

Dariusz Gobis,

Andrzej Stępnikowski

Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych:

Tadeusz Szewczyk,

Halina Matejek-Caban

Doraźny Zespół ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej:

Elżbieta Lutow,

Jadwiga Glimińska-Pawlic

Doraźny Zespół ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

Elżbieta Lutow