Relacje beneficjent-opiekun. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wypełnienia ankiety

Do rzecznika funduszy europejskich  w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trafia, w ostatnim czasie, od beneficjentów sporo sygnałów dotyczących współpracy z opiekunami projektów po stronie Instytucji Pośredniczących/ Wdrażających.
Chcąc poznać problem bliżej jest prośba o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej doświadczeń beneficjentów we współpracy z opiekunami.

Zebrane wyniki pozwolą podjąć działania naprawcze.

Ankietę proszę przesłać w terminie do 5 czerwca na adres: ankietarzecznik@miir.gov.pl
Ankieta:ankieta dot. opiekunów projektów Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich