Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Gospodarka

Opublikowano 27/03/2012

Regionalna strategia inteligentnej specjalizacji

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 14 marca 2012 roku odbyło się drugie spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej poświęcone regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji.
 
W spotkaniu wzięli udział dyrektor generalny ZRP Maciej Prószyński, przedstawiciele Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości: dyrektor Elżbieta Lutow i gł. specjalista Przemysław Dzido oraz z-ca dyrektora w Zespole Oświaty i Problematyki Społecznej Andrzej Stępniowski. Komisję Europejską reprezentowali Marek Przeor oraz Rafał Janas.
 
Podczas posiedzenia, omówiono koncepcję polityki gospodarczej UE koncentrującej się na innowacji rozumianej, jako połączenie rozwoju naukowego i gospodarczego. Według wstępnych założeń przyjętych w programach unijnych uzyskanie takiego celu jest możliwe dzięki wykorzystaniu koncepcji „inteligentnej specjalizacji”, czyli wyznaczeniu dla każdego z regionów priorytetowych obszarów, wymagających wsparcia ze środków unijnych.
 
W czasie dyskusji przedstawiciele ZRP przedstawili swoje wątpliwości dotyczące zbyt sztywnego definiowania innowacyjności w dotychczas realizowanych programach unijnych. Innowacyjność, była do tej pory rozumiana przede wszystkim jako unowocześnianie procesu produkcji lub samych produktów, co w praktyce ograniczało się do dokonywania przez właścicieli firm zakupów nowych maszyn i urządzeń, czy nowoczesnych systemów  zarządzania np. jakością czy bezpieczeństwem. W konsekwencji polscy przedsiębiorcy stawali się adresatem nowych technologii a nie ich twórcami.
 
Uczestnicy spotkania ze strony KE zapewnili, że koncepcja „inteligentnej specjalizacji regionalnej”, będąca jednym z głównych założeń programów unijnych na lata 2014-2020, wpisuje się ich zdaniem w koncepcję rozwoju gospodarczego na bazie promowania produktów naturalnych, małoseryjnych o charakterze rękodzielniczym, co charakteryzuje dużą  część produktów rzemiosła.
 
Podkreślano jednak, że koncepcja ta pozostaje w ścisłym związku z jednym z priorytetów Strategii Europa 2020 – rozwojem opartym na wiedzy i innowacji, a co za tym idzie istotne jest, żeby przedsiębiorcy z sektora MŚP również podejmowali inwestycje związane z badaniami i rozwojem.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018