Reforma edukacji tematem Debaty Trójstronnej w TVP Info

5 listopada w studiu TVP przy Powstańców Warszawy spotkają się uczestnicy Debaty Trójstronnej. Tym razem tematem rozmów pomiędzy partnerami społecznymi a przedstawicielami rządu będzie reforma edukacji z uwzględnieniem najnowszych zmian, zaproponowanych przez stronę rządową.

Prowadząca debatę redaktor Anna Grabowska poruszy kwestie związane z zatrudnieniem, sytuacją samorządów, zmiana programów nauczania, egzaminami. Mowa będzie także o maturach i szkolnictwie branżowym o finansowaniu i innych zagadnieniach poruszanych podczas posiedzenia zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego udział w programie weźmie Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej.
Początek emisji, godz, 13,30