Realizacja programów do 27 listopada

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu informatycznego SL2014 do 27 listopada. uruchomiono 1 988 naborów wniosków na kwotę 167,9 mld zł.

W tym okresie złożono 35 937 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 217,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 130,4 mld zł. Podpisano z beneficjentami 8 194 umowy o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 54,9 mld zł.