Realizacja programów 2014-2020. Stan na 10 grudnia

Z systemu teleinformatycznego SL2014 wynika, że od uruchomienia programów do 10 grudnia br. złożono 70 765 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 443,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 274,3 mld zł.

Podpisano z beneficjentami 27 576 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 152,6 mld zł.