Raport OECD przychylny dla polskiej gospodarki

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii podsumowując raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podkreśliła, że silnikiem polskiej gospodarki są mali i średni przedsiębiorcy. Wyraziła nadzieję, że dzięki stworzonym warunkom zawartym w Konstytucji biznesu, ten sektor będzie miał możliwość szybkiego rozwoju.

 

Podczas konferencji poświęconej wynikom raportu podkreślano silny wzrost gospodarczy, do którego przyczyniły się nie tylko konsumpcja ale też roszący poziom inwestycji.. W dokumencie nie zabrakło zapisu o niskim bezrobociu, który zbliża nas do pozostałych państw UE. Sporo miejsca poświęcono w nim także innowacyjności. Z danych raportu wynika, że firmy maja coraz większą świadomość korzystania ze środków przeznaczonych na badania i rozwój. Przedsiębiorcy wiedzą, ze dzięki tym środkom mogą się rozwijać i wzmacniać konkurencyjność.
 
Podczas spotkania zwrócono uwagę na konieczność podniesienia nakładów, szczególnie w sektorze MŚP. Możliwe jest to do osiągnięcia poprzez tworzenie przyjaznemu innowacyjności systemu podatkowego. Już wprowadzono ulgi podatkowe na badania i rozwój, powstał też stabilny sposób finansowania wdrażania na rynek wyników badań. Konkretne rozwiązania koordynuje i wypracowuje Rada ds. Innowacyjności.
Więcej: LINK